Windows 10

Utbildning om Windows 10 – gratis på nätet

Kursmaterial till Windows 10 finns på nätet. Gratismaterial har sammanställts från Microsoft, PC för Alla och videopresentationer av Windows 10 (på engelska).

 

YouTube-videor om Windows 10

YouTube-video: Learn Windows 10, New features, Tips and tricks – 33 minuter med en lättförståelig kvinnlig guide, Cara Clifford från LearnIT

YouTube-video: Windows 10 Preview – Tips, Tricks & Tutorial Review – Beginners Video Guide – Easy How To  13 min med manlig guide. An easy beginner’s tutorial on Windows 10 preview.

Fler YouTube-videor om Windows 10

Uppdaterat i februari 2019