Windows 7

Supporten för Windows 7 upphör i januari 2020.

Uppdaterat i februari 2019