Windows 8

Windows 8.0  måste uppdateras till minst Windows 8.1.

Läs mer om Windows 8.1!

Uppdaterat i februari 2019