Infodemins tid  – Att skilja vetenskap från trams

Det är alltid angeläget att bli påmind om Källkritik. Emma Frans höll en mycket uppskattad föreläsning  ”Infodemins tid, att skilja vetenskap från trams”, för SeniorNet-medlemmar, den 1 oktober 2021.

Emma Frans är doktor i medicinsk epidemiologi. Hon är forskare vid Karolinska institutet och tidigare vid University of Oxford, därtill vetenskapsskribent i Svenska Dagbladet  och har kallats för en av de roligaste svenskarna på Twitter.


Emmas budskap i sammanfattning:

Välj dina källor med omsorg 
Var kritisk men lita på trovärdig information 
Stå ut med ovissheten och var beredd att ändra dig
Rikta den kritiska blicken inåt 
Fundera på vilka personer som påverkar dig

 


 • Först och främst är det viktigt med källkritik, att ställa sig kritisk till saker som når en.
  Försök hitta originalkällan. Finns det ekonomiska intressen eller en agenda bakom ett påstående?
 • Det är viktigt att titta på information som helhet och inte välja ut de källor som bekräftar det man redan vill tro.
 • Sen är det även viktigt med källtillit, att man faktiskt är beredd att tro på det som känns som trovärdig information. Vi ser idag att människor inte bara tror på det som inte är sant men också förnekar det som man har goda skäl att tro på.
 • Var självkritisk och ödmjuk inför att man själv inte alltid kan bedöma världen på ett objektivt sätt. Man måste ha förtroende för den vetenskapliga metoden och dess förespråkare. Ibland behöver man kanske vetenskapen för att verkligen nå sanningen.
  Emma Frans

Forskning

Emma gav flera exempel på publicerade artiklar i pressen/medierna om forskning som det inte finns belägg för i ett större sammanhang än just för den studien. Det är också idag lätt att hitta  studier med preliminära resultat i öppna arkiv.

Ex: ”Forskare: Att vara singel är lika farligt som att röka”. ”Stillasittande är lika farligt som att röka”.

Det finns en mängd parametrar som påverkar och många olika typer av studier.

Vetenskapliga källor  (bevisvärde i fallande ordning):

 • Metaanalyser/Systematiska översikter
 • Experimentella studier
  RCT
  Kontrollerade icke randomiserade studier
  Okontrollerade studier
 • Observationsstudier
  Kohortstudier
  Fall – kontrollstudier
 • Prekliniska studier (ex vis på djur eller celler).
 • Fallrapporter, expertutlåtanden

Infodemi

Under pandemin uppstod  en kraftfull  infodemi och inte minst i anslutning till vaccineringen.
Infodemi handlar om global masspridning av rykten och även falska nyheter.

Ex: Världsledare sprider desinformation. ”Örtdryck , bada bastu, dricka vodka och köra traktor skyddar och gör oss friska” (Madagaskar).

Konspirationsteorier om vaccin ex. ”Vaccin orsakar autism”.

Falska nyheter har en tendens att spridas mer och snabbare än fakta. Svårt också att få genomslag för en rättelse av det som inte är sant.

”Jag skiter i att det är fake, det är fördjävligt ändå.”


Detta finns det starka belägg för 

Äldre är mer sårbara
Tvätta händerna
Undvik trängsel
Om du har symptom undvik att träffa andra.

Nyttan med vaccination.


Källkritik


En bra illustration på hur en händelse, berättelse eller ett inlägg/inslag blir till något annat när det sprids är ”viskleken”.

Hur trovärdig är källan? Går det att spåra ursprungskällan? Är det en samlad grupp av forskare och inte en enskilda ”experter”.


Källtillit

Källtillit handlar om att ha en rimlig tillit till att det man läser i vissa källor rimligtvis är sant.

Det är viktigt med källtillit, det vill säga att man faktiskt är beredd att tro på det som känns som trovärdig information. Vi ser idag att människor inte bara tror på det som inte är sant men också förnekar det som man har goda skäl att tro på.

Trovärdiga källor finns och forskning baserad på vetenskap med koncensus bör man tro på.


Bias


Du tar gärna till dig det du själv tror på! Inte alltid rationellt.

Känslor, erfarenhet och systematiska tankefel påverkar. Var självkritisk och öppen för att kunna ändra din uppfattning.

 


Emmas avslutning

Och till sist fortsätt vara försiktiga. Du som är fullvaccinerad har ett gott skydd, men deltavarianten smittar ändå.

Undvik att ta i hand. Hälsa gärna på annat sätt. Men det är också viktigt att börja återgå till ett socialt liv.

Det är ok att gå på teater!


Stort tack till Emma för en värdefull genomgång.

Ta del av hela presentationen (publiceras inom kort).


Du får 15 % rabatt på Emma Frans böcker tom 31 oktober  

Du som är medlem får använda rabattkoden Seniornet21 vilken ger 15 % och fraktfritt på Emma Frans böcker: Alla tvättar händerna, Larmrapporten och Sant, falskt eller mittemellan via Volantes förlag


BS

2021-10-02