Om oss

SeniorNet Sweden är en ideell förening, som har till ändamål att främja seniorers förmåga attanvända den moderna IT-teknik som är nödvändig i dagens samhälle.

Idé: Seniorer lär seniorer digital kommunikation och internet.
Vi finns över hela Sverige med 45 lokala klubbar och har närmare 9000 medlemmar.

Informationsmaterial:
SeniorNet Sweden – Folder 2017
Reklam blad SeniorNet Sweden 2018
SeniorNet Sweden – Presentation 2017
SeniorNetSweden – Högupplöst logga.


Pressmeddelanden 

Rose Marie Frebran, ny ordförande 18 april 2018
Seniormässan 24 – 26 oktober 2017


Stadgar


 Årsstämma 2018

Årsstämman den 18 april 2018
Plats: Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm


Verksamhetsmöte 2018


 Verksamhetsplan 2018


Styrelse

Styrelseordförande: Rose-Marie Frebran
Ledamöter: Angela Berglund,  Mona Eklöf, Arne Eskilsson, Kerstin Johansson, Eva-Britt Olsson, Carl-Olof Stand, Birgitta Strinnlund och Dan Östergaard.

Suppleant: Krister Carlsson


Styrelsens möten 2018

Konstituerande möte 18 april 2018


Styrelsemöte 8 januari 2018.
Styrelsemöte 5 februari 2018
Styrelsemöte 26 februari  2018
Styrelsemöte 12 mars 2018
Styrelsemöte 17 april 2018


Tidigare protokoll (medlemssida) 


Valberedning

Valberedning:  Lennart Gunnarson, Solvig Grönstedt och Conny Lund


Revisorer

Föreningsrevisor: Jerker Hansson

Revisorssuppleant: Lars Lindstammer


Seniornet Swedens historia 

Lista över innehåll i jubileumswebben – SeniorNet firade 20-års jubileum 2017. Webbsidan är inte tillgänglig längre men det finns en pdf (kopia) av innehållet.

Tidigare ordföranden i styrelsen.

Tidigare ordförandebrev


Tidigare möten:

Årsstämma 2017

Verksamhetskonferens 2017

Tidigare verksamhetskonferenser (medlemssida).


Informationspolicy 

Vår närvaro på nätet ska återspegla föreningens verksamhet inom området seniorer och digitalisering. Hela vårt nätverk med ett stort antal klubbar och medlemmar gör att vi bör och kan spela en väsentlig roll i det digitala samhället. Läs mer.


Copyright

Det är tillåtet att citera ur texter som finns på denna webbplats om källan tydligt anges (exempelvis genom att ange Källa: https://www.seniornet.se). Vid återgivande av hela texter måste skriftligt medgivande inhämtas från SeniorNet Sweden. Kontakta i sådana fall webbredaktör.


Facebook riktlinjer


SeniorNet Sweden har organisationsnummer 802403-0903.
SeniorNet Sweden utgör en riksorganisation med lokala klubbar som är anslutna till föreningen.
Respektive klubb har en egen styrelse och lägger själv upp studieprogram och övrig verksamhet.

 

Sidan uppdaterad av
webbredaktör Birgitta Strinnlund

2018-04-18