Om oss

SeniorNet Sweden är en ideell förening, som har till ändamål att främja seniorers förmåga att använda den moderna IT som är nödvändig i dagens samhälle.

Idé: Seniorer lär seniorer digital kommunikation och internet. Vi finns över hela Sverige med 45 lokala klubbar och har närmare 9000 medlemmar..

Kontakt

E-post: styrelsen@seniornet.se
E-post: kansli@seniornet.se Telefon: 08-658 14 60
Postadress: SeniorNet Sweden, Byängsgränd 14 3tr, 120 40 Årsta
Organisationsnummer: 802403-0903

Informationsmaterial:

Trygg hantering av personuppgifter 15 maj 2018.
SeniorNet Sweden – Folder 2017
Annons SeniorNet Sweden 2018.
Reklamblad SeniorNet Sweden 2018.
SeniorNet Sweden – Presentation 2017
SeniorNetSweden – Högupplöst logga.


Pressmeddelanden


SeniorNet Sweden står bakom Kontantupproret 18 sept 2018

Rose-Marie Frebran, ordförande i SeniorNet Sweden.

 

 

Rose-Marie Frebran, ny ordförande 18 april 2018
Seniormässan 24 – 26 oktober 2017


Stadgar


Årsstämma 2019

Tid: 7 – 8 april 2019
Plats: Örebro


Årsstämma 2018

Årsstämman den 18 april 2018
Plats: Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm


Verksamhetsmöte 2018


Verksamhetsplan 2018


Styrelse

Styrelseordförande: Rose-Marie Frebran
Ledamöter: Angela Berglund, Mona Eklöf, Arne Eskilsson, Eva-Britt Olsson, Carl-Olof Strand, Birgitta Strinnlund och Dan Östergaard.

Suppleant: Krister Carlsson.


Styrelsens möten 2018

En kort sammanfattning av innehållet på styrelsens möten.

Hösten 2018
Styrelsemöte 3 september 2018
Styrelsemöte 17 september 2018
Styrelsemöte 22 oktober 2018

Våren 2018
Styrelsemöte 8 januari 2018.
Styrelsemöte 5 februari 2018
Styrelsemöte 26 februari  2018
Styrelsemöte 12 mars 2018
Styrelsemöte 17 april 2018
Styrelsemöte 7 maj 2018 
Styrelsemöte 4 juni 2018


Styrelseprotokoll (medlemssida)

Protokollet från konstituerande styrelsemötet 18 april 2018 finns arkiverat på kansliet eftersom det innehåller personuppgifter.

Protokoll som publiceras från och med juni 2018 är inte längre signerade. Originalen med namnunderskrifter finns på kansliet.


Valberedning

Valberedning:  Lennart Gunnarson, Solvig Grönstedt och Conny Lund


Revisorer

Föreningsrevisor: Jerker Hansson

Revisorssuppleant: Lars Lindstammer


Seniornet Swedens historia 

Lista över innehåll i jubileumswebben – SeniorNet firade 20-års jubileum 2017. Webbsidan är inte tillgänglig längre men det finns en pdf (kopia) med innehållet.

Tidigare ordföranden i styrelsen.

Tidigare ordförandebrev


Tidigare möten:

Årsstämma 2017

Verksamhetskonferens 2017

Tidigare verksamhetskonferenser (medlemssida).


Informationspolicy 

Vår närvaro på nätet ska återspegla föreningens verksamhet inom området seniorer och digitalisering. Hela vårt nätverk med ett stort antal klubbar och medlemmar gör att vi bör och kan spela en väsentlig roll i det digitala samhället. Läs mer.


Copyright

Det är tillåtet att citera ur texter som finns på denna webbplats om källan tydligt anges (exempelvis genom att ange Källa: https://www.seniornet.se). Vid återgivande av hela texter måste skriftligt medgivande inhämtas från SeniorNet Sweden. Kontakta i sådana fall webbredaktör.


Facebook riktlinjer


SeniorNet Sweden

SeniorNet Sweden har organisationsnummer 802403-0903.
SeniorNet Sweden utgör en riksorganisation med lokala klubbar som är anslutna till föreningen.
Respektive klubb har en egen styrelse och lägger själv upp studieprogram och övrig verksamhet.

Sidan uppdaterad av
webbredaktör Birgitta Strinnlund
2018-10-30