Om oss

SeniorNet Sweden är en ideell och oberoende IT-förening. Vi hjälper seniorer att använda den moderna digitala teknik som är nödvändig i dagens samhälle.

Idé: Seniorer lär seniorer digital kommunikation och internet. Kortversion: Seniorer lär seniorer använda IT.

Vi finns över hela Sverige med 45 lokala klubbar och har 9000 medlemmar.

SeniorNet Sweden är riksorganisationen i ett nätverk bestående av lokala klubbar runt om i landet.  Respektive klubb har en egen styrelse och lägger själv upp studieprogram och övrig verksamhet. Klubbarna erbjuder support, praktiskt stöd, utbildning med mera.

Kontakt

E-post: kansli@seniornet.se 
Telefon: 0760-27 27 17
Postadress: SeniorNet Sweden, Byängsgränd 14 3tr, 120 40 Årsta
Organisationsnummer: 802403-0903
Webbplats: https://seniornet.se/
Facebook: https://www.facebook.com/SeniorNetSweden/

Informationsmaterial

Trygg hantering av personuppgifter 15 maj 2018.
SeniorNet Sweden – Folder 2017
Annons SeniorNet Sweden 2018.
Reklamblad SeniorNet Sweden 2018.
SeniorNet Sweden – Presentation 2017
SeniorNetSweden – Högupplöst logga.


Pressmeddelanden

SeniorNet Sweden står bakom Kontantupproret 18 sept 2018

Rose-Marie Frebran, ny ordförande 18 april 2018

Seniormässan 24 – 26 oktober 2017

 


Stadgar


Årsstämmor och verksamhetsmöten/-konferenser

Årsstämma 2020
Årsstämma och verksamhetsmöte 2019Verksamhetsplan 2019
Årsstämma 2018 och Verksamhetsmöte 2018
Årsstämma 2017 och Verksamhetskonferens 2017
Tidigare verksamhetskonferenser (medlemssida). 


Styrelse

Styrelseordförande: Rose-Marie Frebran
Ledamöter: Jan Bladh, Lars Bogren, Anneli Clevenrot, Ann-Sofi  Colliander, Arne Eskilsson, Eva-Britt Olsson, Carl-Olof Strand och Birgitta Strinnlund
Suppleant: Bo Skandevall

Protokoll styrelsemöten (medlemssida)


Valberedning

Valberedning:  Lennart Gunnarson, Solvig Grönstedt och Mona Eklöf


Revisorer

Föreningsrevisor: Jerker Hanson
Revisorssuppleant: Lars Lindstammer


Seniornet Swedens historia 

Lista över innehåll i jubileumswebben – SeniorNet firade 20-års jubileum 2017. Webbsidan är inte tillgänglig längre men det finns en pdf (kopia) med innehållet.
Tidigare ordföranden i styrelsen.
Tidigare ordförandebrev


Informationspolicy 

Vår närvaro på nätet ska återspegla föreningens verksamhet inom området seniorer och digitalisering. Hela vårt nätverk med ett stort antal klubbar och medlemmar gör att vi bör och kan spela en väsentlig roll i det digitala samhället. Läs mer.


Regeringens digitaliseringspolitik:

”Alla ska ges möjlighet att ta del av digitaliseringen och de fördelar den för med sig.”
Regeringens digitaliseringsstrategi 18 maj 2017. Källa: Regeringskansliet.


Copyright

Det är tillåtet att citera ur texter som finns på denna webbplats om källan tydligt anges (exempelvis genom att ange Källa: https://www.seniornet.se). Vid återgivande av hela texter måste skriftligt medgivande inhämtas från SeniorNet Sweden. Kontakta i sådana fall webbredaktör.


Facebook riktlinjer

Forum riktlinjer 2019


Uppdaterat i december 2019
BS