Styrelsen

Styrelsen valde vid årsstämman 18 april 2018

Rose-Marie Frebran, ordförande

Tidigare landshövding i Örebro län under åren 2008 – 2015 och har många styrelse- och regeringsuppdrag i sin bakgrund. Aktuella styrelseuppdrag är bland annat inom Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollförbundet, samtidigt som hon är verksam i kyrkliga sammanhang.

 


Angela Berglund, vice ordförande

Styrelseledamot i SeniorNet Nacka. Har ett förflutet inom mediebranschen, både som  journalist och mediechef.  Erfarenhet av styrelseuppdrag i bostadsrättsföreningar och ideella organisationer. Nu fritidspolitiker i Nacka kommun,  ledamot i Fritidsnämnden och nämndeman i Nacka Tingsrätt. Styrelseledamot i SPF.


Mona Eklöf, ledamot

Verksam i  SeniorNet Göteborg främst med cirkelverksamhet och kursadministration Har arbetat på Volvo i många år och sysslat främst med utredningar av olika slag; de sista sju åren, det vill säga fram till 2009 , främst med att flytta viss verksamhet till Indien.


Arne Eskilsson, ledamot

Ordförande i SeniorNet Östersund.Var tf. ordförande i SeniorNet Swedens styrelse under verksamhetsåret 2017/2018.

 

 


Eva-Britt Olsson, kassör

Kursassis­tent i SeniorNet Botkyrka. Aktiv i flera föreningar: kassör i Tullinge Koloniförening, kassör i Astma och allergiförbundet Huddinge/Botkyrka/Salem samt medlem i Kommunala Rådet för funktionshindrade i Botkyrka. Arbetade från 1964 fram till pensionen med olika uppgifter på försäkringskassan.


Carl-Olof Strand, sekreterare 

Ordförande i SeniorNet Tyresö. Har i arbetslivet bland annat varit ekonomichef och IT-chef inom Posten. Har under många år varit fritidspolitiker i Tyresö kommun. Har även lång erfarenhet från ideellt styrelsearbete inom bland annat Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Lions Club och föreningen Tyresö närradio.


Birgitta Strinnlund, ledamot

Engagerad i styrelserna i klubbarna Huddinge och Botkyrka. Bakgrund senast från FoU-ledningen på Karolinska Universitetssjukhuset respektive landstinget. Har de senast åren arbetat som kommunikatör med fokus på forskning och utbildning. Har även andra ideella styrelseuppdrag.


DanOestgaard

Dan Östergaard, ledamot

Ordförande i SeniorNet Malmö. Arbetar till vardags med utbildning, support och service inom IT-branschen. Angelägna frågor är ekologisk och ekonomisk hållbarhet, utbildning, miljö, forskning och teknik.

 


Vakant styrelseledamot


Krister Carlsson, suppleant

Styrelseledamot i SeniorNet Botkyrka.

 

 

 


Uppdaterad februari 2019.