Styrelsen

Styrelsen valde vid årsstämman 18 april 2018

Rose-Marie Frebran, ordförande

Tidigare landshövding i Örebro län under åren 2008 – 2015 och har många styrelse- och regeringsuppdrag i sin bakgrund. Aktuella styrelseuppdrag är bland annat inom Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollförbundet, samtidigt som hon är verksam i kyrkliga sammanhang.

 


Angela Berglund, vice ordförande

Har ett förflutet inom mediebranschen, dels som journalist men också som mediechef. Haft olika styrelseuppdrag i bostadsrättsföreningar och ideella organisationer. Nu fritidspolitiker i Nacka kommun med uppdrag som ledamot i Fritidsnämnden, nämndeman i Nacka Tingsrätt. Styrelseledamot i SeniorNet Nacka, styrelseledamot i SPF Seniorerna Nacka.


Mona Eklöf, ledamot

Bor i Torslanda ca 1 mil utanför Göteborg. Har arbetat på Volvo i många år och sysslat främst med utredningar av olika slag; de sista sju åren, d v s till 2009  främst med att flytta viss verksamhet till Indien. Verksam i  SeniorNet Göteborg runt sex år och  främst med cirkel/kursadministration.

 


Arne Eskilsson, ledamot

Var tf ordförande i styrelsen under under verksamhetsåret 2017/2018. Är ordförande i SeniorNet Östersund.

 

 


Eva-Britt Olsson, kassör

Kursassis­tent i SeniorNet Botkyrka och aktiv i flera föreningar: kassör i Tullinge Koloniförening, kassör i Astma och allergiförbundet Huddinge/Botkyrka/Salem samt medlem i Kommunala Rådet för funktionshindrade (KRF) i Botkyrka. Arbetade från 1964 fram till pensionen med olika uppgifter på försäkringskassan.


Carl-Olof Strand, sekreterare 

Ordförande och webbansvarig i Seniornet Tyresö.

 

 

 


Birgitta Strinnlund, ledamot

Är engagerad i de lokala klubbarna Huddinge, styrelseledamot och Botkyrka, adjungerad till styrelsen. Bakgrund från  FoU-ledningen på Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns landsting  Har de senaste åren arbetat som kommunikatör med fokus på forskning och utbildning. Studerar bland annat filosofi på Senioruniversitetet.


DanOestgaard

Dan Östergaard, ledamot

Ordförande i SeniorNet Malmö. Arbetar till vardags med utbildning, support och service inom IT-branschen. Angelägna frågor är ekologisk och ekonomisk hållbarhet, utbildning, miljö, forskning och teknik.

 


Vakant styrelseledamot


Krister Carlsson, suppleant

Styrelseledamot i SeniorNet Botkyrka.

 

 

 


Uppdaterad november  2018.