Styrelsen

SeniorNet Swedens styrelse vald vid årsstämman 10 september 2020

Rose-Marie Frebran, ordförande

Tidigare landshövding i Örebro län under åren 2008 – 2015 och har många styrelse- och regeringsuppdrag i sin bakgrund. Aktuella styrelseuppdrag är bland annat inom Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollförbundet, samtidigt som hon är verksam i kyrkliga sammanhang.

 


Jan Bladh, ledamot

Kassör i styrelsen SeniorNet Täby. Har erfarenhet av att bygga nya tekniska lösningar baserad på IT teknik.  Har arbetat som supporter och utvecklare; senast ett projekt  inom Telia avseende kundservice i telenätet samt  bank på telefon och Internet baserade lösningar. Har även arbetat med WEB design och kursdesign och tagit fram en ny hemsida för föreningen.


Lars Bogren, ledamot

Tidigare ordförande SeniorNet Södermalm, numera medlem. Ger PC-kurser på SeniorNet Södermalm. Arbetat med IT sedan början av 60-talet, från programmerare till VD för IT-företag inom ”Stordatorbranschen. Lång erfarenhet från styrelsearbete inom ekonomiska och ideella föreningar. Har använt PC-datorer som verktyg sedan 1980-talet.


Ann-Sofi Colliander, ledamot

Styrelseledamot i SeniroNet Växjö och handledare för bland annat grundkurs iPhone. Har de senaste yrkesverksamma åren arbetat som rektor och även lärare i Katrineholm. Förflutet som idrottslärare och konsulent inom Svenska Squashförbundet och Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund i Östersund.


Arne Eskilsson, sekreterare

Vice ordförande i SeniorNet Östersund.Var tf. ordförande i SeniorNet Swedens styrelse under verksamhetsåret 2017/2018.

 

 


Eva-Britt Olsson, kassör

Kursassis­tent  och kassör i SeniorNet Botkyrka. Aktiv i flera föreningar: kassör i Tullinge Koloniförening, kassör i Astma och allergiförbundet Huddinge-Botkyrka-Salem samt medlem i Kommunala Rådet för funktionshindrade i Botkyrka.

Arbetade från 1964 fram till pensionen med en rad olika uppgifter på försäkringskassan.

 

 


Carl-Olof Strand, vice ordförande 

Ordförande i SeniorNet Tyresö. Har i arbetslivet bland annat varit ekonomichef och IT-chef inom Posten. Har under många år varit fritidspolitiker i Tyresö kommun. Har även lång erfarenhet från ideellt styrelsearbete inom bland annat Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Lions Club och föreningen Tyresö närradio.

 


Birgitta Strinnlund, ledamot

Styrelseledamot i  SeniorNet Botkyrka. Har även flera andra ideella styrelseuppdrag. Bakgrund senast från FoU-ledningsgruppen på Karolinska Universitetssjukhuset. Har under många år arbetat som kommunikatör med fokus på forskning och utbildning inom landstinget. Tidigare tjänster; budgetchef och projektledare i strategiska omstruktureringar.


Bo Skandevall, tjänstgörande suppleant

Klubbordförande i SeniorNet Växjö och håller kurser både för nybörjare och de som vill veta mer om AI, miljö och teknik. Är intresserad av datateknik, har utbildning i ekonomi och har varit gymnasielärare och rektor.  Har arbetat med att ta fram läromedel för gymnasiet inom näthandel, bidragit  i uppdrag av Skolverket och jobbat med lärarutbildning på Linneuniversitet.


Uppdaterad12 december  2020
Webbredaktör B Strinnlund