Styrelsen

SeniorNet Swedens styrelse vald vid årsstämman 10 september 2020

Rose-Marie Frebran, ordförande

Tidigare landshövding i Örebro län under åren 2008 – 2015 och har många styrelse- och regeringsuppdrag i sin bakgrund. Aktuella styrelseuppdrag är bland annat inom Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollförbundet, samtidigt som hon är verksam i kyrkliga sammanhang.

 


Jan Bladh, ledamot

Kassör i styrelsen SeniorNet Täby. Har erfarenhet av att bygga nya tekniska lösningar baserad på IT teknik.  Har arbetat som supporter och utvecklare; senast ett projekt  inom Telia avseende kundservice i telenätet samt  bank på telefon och Internet baserade lösningar. Har även arbetat med WEB design och kursdesign och tagit fram en ny hemsida för föreningen.


Annelie Clevenrot, sekreterare

Medlem i SeniorNet Kungsholmen, Har en bakgrund som IT-lärare, EU-samordnare och kommunikatör. Har deltagit i fyra EU-projekt med fokus på seniorer och tillämpning av ny teknik. Började genomföra kurser för seniorer redan 2012 med fokus på  att använda mobiltelefoner och surfplattor i stället för datorer.


Lars Bogren, ledamot

Tidigare ordförande SeniorNet Södermalm, numera medlem. Ger PC-kurser på SeniorNet Södermalm. Arbetat med IT sedan början av 60-talet, från programmerare till VD för IT-företag inom ”Stordatorbranschen. Lång erfarenhet från styrelsearbete inom ekonomiska och ideella föreningar. Har använt PC-datorer som verktyg sedan 1980-talet.


Ann-Sofi Colliander, ledamot

Styrelseledamot i SeniroNet Växjö och handledare för bland annat grundkurs iPhone. Har de senaste yrkesverksamma åren arbetat som rektor och även lärare i Katrineholm. Förflutet som idrottslärare och konsulent inom Svenska Squashförbundet och Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund i Östersund.


Arne Eskilsson, ledamot

Vice ordförande i SeniorNet Östersund.Var tf. ordförande i SeniorNet Swedens styrelse under verksamhetsåret 2017/2018.

 

 


Eva-Britt Olsson, kassör

Kursassis­tent  och kassör i SeniorNet Botkyrka. Aktiv i flera föreningar: kassör i Tullinge Koloniförening, kassör i Astma och allergiförbundet Huddinge-Botkyrka-Salem samt medlem i Kommunala Rådet för funktionshindrade i Botkyrka.

Arbetade från 1964 fram till pensionen med en rad olika uppgifter på försäkringskassan.

 

 


Carl-Olof Strand, vice ordförande 

Ordförande i SeniorNet Tyresö. Har i arbetslivet bland annat varit ekonomichef och IT-chef inom Posten. Har under många år varit fritidspolitiker i Tyresö kommun. Har även lång erfarenhet från ideellt styrelsearbete inom bland annat Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Lions Club och föreningen Tyresö närradio.

 


Birgitta Strinnlund, ledamot

Styrelseledamot i  SeniorNet Botkyrka. Har även flera andra ideella styrelseuppdrag. Bakgrund senast från FoU-ledningsgruppen på Karolinska Universitetssjukhuset. Har under många år arbetat som kommunikatör med fokus på forskning och utbildning inom landstinget. Tidigare tjänster; budgetchef och projektledare i strategiska omstruktureringar.


Bo Skandevall, suppleant

Klubbordförande i SeniorNet Växjö och håller kurser både för nybörjare och de som vill veta mer om AI, miljö och teknik. Är intresserad av datateknik, har utbildning i ekonomi och har varit gymnasielärare och rektor.  Har arbetat med att ta fram läromedel för gymnasiet inom näthandel, bidragit  i uppdrag av Skolverket och jobbat med lärarutbildning på Linneuniversitet.


Uppdaterad 18 september 2020
Webbredaktör B Strinnlund