Styrelsen

SeniorNet Swedens styrelse vald vid årsstämman 27 maj 2021

Carl-Olof Strand, ordförande 

Tidigare vice ordförande i SeniorNet Swedens styrelse och ordförande i SeniorNet Tyresö. Yrkesbakgrund bland annat ekonomichef och IT-chef inom Posten. Har under många år arbetat som fritidspolitiker i Tyresö kommun.
Lång erfarenhet från ideellt styrelsearbete inom bland annat Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Lions Club och föreningen Tyresö närradio.


Ledamöter


Jan Bladh, kassör

Kassör i styrelsen SeniorNet Täby. Har erfarenhet av att bygga nya tekniska lösningar baserad på IT teknik. Arbetat som supporter och utvecklare; senast ett projekt  inom Telia avseende kundservice i telenätet samt  bank på telefon och Internet baserade lösningar. Har även arbetat med WEB design och kursdesign och tagit fram en ny hemsida för föreningen.


Lars Bogren, ledamot

Tidigare ordförande SeniorNet Södermalm, numera medlem. Ger PC-kurser på SeniorNet Södermalm. Arbetat med IT sedan början av 60-talet, från programmerare till VD för IT-företag inom ”Stordatorbranschen. Lång erfarenhet från styrelsearbete inom ekonomiska och ideella föreningar. Har använt PC-datorer som verktyg sedan 1980-talet.


Ann-Sofi Colliander, ledamot

Styrelseledamot i SeniorNet Växjö och handledare för bland annat grundkurs iPhone. Har de senaste yrkesverksamma åren arbetat som rektor och även lärare i Katrineholm. Förflutet som idrottslärare och konsulent inom Svenska Squashförbundet och Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund i Östersund.


Rosie Rothstein, vice ordförande

Medlem i SeniorNet Södermalm. Har en bakgrund som samhälls- och beteendevetare och har arbetat inom offentlig och ideell sektor, näringslivet och som egen företagare. Har haft fritidspolitiska uppdrag på kommunal- och regionnivå och även bland annat varit ordförande i Svenska Europarörelsen. Nu driver hon ”Äldreupproret” på Facebook.

 


Marta Sanden, sekreterare

Medlem i SeniorNet Södermalm. Ursprungligen  jurist  även kommunikatör och informationschef, både inom den privata riskkapitalbranschen och inom det offentliga, egen  företagare, entreprenör och nätverksbyggare. Var tillsammans med andra eldsjälar initiativtagare till SeniorNet Sweden 1997 och dess första generalsekreterare.


Rolf Severin, ledamot  

Ledamot i SeniorNet Göteborgs styrelse och även webbansansvarig. Har under många år arbetat på riksnivå, ingått i den arbetsgrupp som tidigare svarade för webb- och medlemsfrågor och är numera registeransvarig för medlemssystemet arcMember.

 


Bo Skandevall, ledamot

Ordförande i SeniorNet Växjö och håller kurser både för nybörjare och de som vill veta mer om AI, miljö och teknik. Är intresserad av datateknik, har utbildning i ekonomi och har varit gymnasielärare och rektor. Arbetat med att ta fram läromedel för gymnasiet inom näthandel, bidragit  i uppdrag av Skolverket och jobbat med lärarutbildning på Linneuniversitet.


Birgitta Strinnlund, ledamot

Styrelseledamot i  SeniorNet Botkyrka. Har även flera andra ideella styrelseuppdrag. Bakgrund senast från FoU-ledningsgruppen på Karolinska Universitetssjukhuset. Har under många år arbetat som kommunikatör med fokus på forskning och utbildning inom landstingsvärlden. Tidigare tjänster; budgetchef, verksamhetschef och projektledare i strategiska omstruktureringar.


Suppleanter


Barbro Isaksson, suppleant

Medlem och verksam i SeniorNet Göteborg inom administrationen med främst ekonomiuppgifter. Bakgrund som laboratorieingenjör inom industrin, säljare på ett av Sveriges största grossistföretag samt ansvarig för en större inköpsavdelning.


Beatrice Johansson, suppleant

Ingår i SeniorNet Uppsalas styrelse sedan 2017 och har uppdraget som kassör.  Verksam även som kursledare. Medverkar vidare  i föreningens datorhjälp samt med underhåll av föreningens webbsida.
Yrkesbakgrund inom ekonomi, allt från redovisning till systemförvaltning.

 


Uppdateras i maj 2021
Webbredaktör B Strinnlund