Driftstörningar

2020-12-08 kl 14.40: E-postproblemen har ännu inte lösts fullt ut hos FS-data. Det har idag också uppträtt ett problem på webbplatsen. När du klickar på Logga-in-länken så kommer inloggningsrutan inte upp. I nuläget är det oklart varför. Du kan i stället klicka på Forumdörren eller någon annan sida som kräver inloggning – då kommer det upp en inloggningsruta där det går att logga in./ Gunilla

2020-12-04 kl 13.00: FS-datas e-postsystem kraschade i måndags. De har i all hast tvingats installera om en uppgraderad version av Exchange i ny hårdvara och det har medfört stora problem för deras ca 12 tusen kunder bl.a. oss i SeniorNet. Alla e-postadresser som slutar på seniornet.se är i nuläget inte tillgängliga. Dessvärre finns det ingen prognos över när allt ska funka igen. Jag bevakar detta var och varannan timme./Gunilla

2020-05-29 kl 07.30: Menyproblemet på mobiler är nu löst på seniornet.se. Instruktioner för hur man löser det på klubbsidorna skickade till kansliet.

2020-05-28 kl 14.00: För närvarande är menyn inte tillgänglig på mobiler. I datorer och surfplattor är den åtkomlig som vanligt. Undersökning pågår.

2019-11-18 kl 16.30: Nu är en backup från i fredags 15/11 återställd och det verkar fungera bra. Återstår dock att göra fler tester, men förhoppningsvis är det slut på problem nu./Gunilla

2019-11-13 kl 13.00. Uppgradering av WordPress och Tema Responsive planeras under eftermiddagen. Eventuellt kan de då uppstå störningar innan allt fungerar som det ska. /Gunilla

2019-05-05 kl 15.30:  Under en stor del av dagen idag har FS-data haft driftsstörningar och det har inneburit att seniornet.se legat nere under kortare och längre stunder. Nu verkar problemet dock löst. /Gunilla

2019-01-28 kl 14: Nu verkar vi åtminstone tillfälligt har löst problemen med chatten. Inläggen uppdateras och inställningar är gjorda. Men det finns en ”bug” kvar i systemet som troligen kommer att spöka när chat-tillägget ska uppdateras och då kan det bli strul igen. Vi avvaktar dock några dagar, kanske längre, med att göra denna uppdatering. /Gunilla

2019-01-27 kl 15: Efter mycket möda har vi nu lyckats åstadkomma att inlägg i chatten kommer upp utan att sidan behöver uppdateras. Det föreligger dock fortfarande problem då det nu inte går att göra inställningar så att texten och inläggs-rutan blir större, översättningar m.m.  Så ni får ha tålamod ett tag till./Gunilla

2019-01-27 kl 8.00: Det är fortfarande problem med chat-tillägget. Det är ominstallerat men problemet kvarstår. Det finns ingen enkel lösning på problemet. Problemlösning pågår. Det går i nuläget inte att säga när chatten åter fungerar som den ska. Vi har bl.a. återställt en några dagar gammal databas vilken kan innebära att inlägg i forum som skett senaste dagarna fallit bort./Gunilla

2019-01-24 kl 9.00: Problemen förhoppningsvis lösta. Chatten fungerar igen även om det återstår en del översättningsarbete./Gunilla

2019-01-24 kl 08.00:  Det föreligger för närvarande störningar på webbplatsen. Chatten fungerar t.ex. inte och det kan finnas annat som inte heller fungerar men i huvudsak fungerar webbplatsen. Felsökning pågår./Gunilla

2018-12-20 kl 11.50: FS-data har under förmiddagen haft driftsstörningar och seniornet.se har inte varit åtkomlig. I skrivande stund fungerar det igen men problemet kan återkomma då de f.n. har problem med en databasserver./Gunilla

2018-12-08 kl 08.00: Uppdateringen av WordPress till version 5.0. är genomförd och förefaller ha gått utan problem./Gunilla

2018-12-07  kl 07.30: Under helgen 8-9/12 kommer jag att uppdatera WordPress till version 5.0. För närvarande pågår diverse förberedelser med bl.a. backup av filträd och databas. Då WP version 5.0. inte är helt kompatibel med Elementor, som vi använder på seniornet.se, kan det eventuellt bli strul, vilket jag härmed förbereder er på./Gunilla

2018-04-16 kl 12.30: Efter en uppgradering av Linuxkärnan på befintlig server har webbplatsen nu fungerat utan problem sedan den 11/4. Det innebär att flytten till annan server tills vidare är inställd. /Gunilla

2018-04-14 kl 16.00: Av någon outgrundlig anledning har FS-data ännu inte bytt server som planerat. Det har inte gått att få något besked under dagen om när serverbytet kommer att ske./Gunilla

2018-04-10 kl 13.00: Under kommande lördag 14/4, kommer seniornet.se och alla klubbsidor att flyttas från nuvarande server till en annan server med bättre prestanda. Detta bör kunna ske utan större driftsstopp, men vid strul kan webbplatsen ligga nere en tid. Flytten påbörjas på morgonen. /Gunilla

2018-01-20 kl 13.00: Nu är felet lokaliserat och åtgärdat så nu ska chatten fungera som den ska igen. Jag har inaktiverat möjligheter att skicka bilder och filer då det med tiden kan belasta servern. Om så önskas går det fortfarande i forum. Texten i chatten är nu till största delen även översatt till svenska./Gunilla

2018-01-20 kl 05.00: Ett fel har upptäckts i chatten. För att det inlägget ska komma in i chatten behöver man i nuläget uppdatera webbläsaren. Tills vidare får ni göra det. Jag undersöker vad som hänt och återkommer när jag hittat och åtgärdat felet./Gunilla

2018-01-17 kl 15.55: Den nya versionen av Chat-tillägget är nu inlagt och chatten fungerar åter men har lite annorlunda utseende. Det återstår en del översättningsarbete. /Gunilla

2018-01-17 kl 07.00: Efter uppdatering av tema Responsive den 26/12 har det uppståptt ett problem på de klubbsidor där man använder tema Responsives startsida. Texten blir så ljusgrå att den är svår att läsa på surfplattor och mobiler med android. Det gäller endast startsidan. Det gäller dock inte för de klubbar som valt att skapa en vanlig wp-sida som startsida. Buggen i temat är påtalad i supportforum för tema Responsive. Förhoppningsvis uppmärksammar de detta och åtgärdar det. Om så inte är fallet så föreslår jag att ni i stället skapar en startsida på en vanlig wp-sida, med eller utan sidokolumn. Problemet gäller klubbarna Kungsholmen, Sollefteå och Skutskär./Gunilla

2018-01-16 kl 16.15: Chat-tillägget på webbplatsen mår inte bra. Vi kommer i morgon att avinstallera det, göra en del rensningar i wordpress-tabellerna och därefter återinstallera tillägget som styr chatten. Det innebär att chatten troligen inte kommer att fungera i morgon kväll (17/1). Vi hoppas att det blir ett tillfälligt stopp och att chatten därefter åter fungerar som den ska./Gunilla

2017-12-19 kl 06.55: FS-data har haft driftsstörningar under kvällen och natten. Efter ett uppehåll på 8 timmar och 8 minuter är webbplatsen nu åter tillgänglig./Gunilla

2017-12-05: Det tillägg som styr vad som visas i högerspalten på vissa webbsidor är föråldrat och måste bytas ut. Innan vi har fått ett nytt tillägg på plats som fungerar enligt önskemål kan det bli så att vissa widgetar (bilder, texter, m.m.) försvinner i högerspalten eller dyker upp på en sida där de inte ska finnas. /Gunilla

2017-11-17 kl 12.10: Solvig och jag har arbetat intensivt med layouten på webbplatsen i syfte att underlätta navigationen. Vi har bl.a. kompletterat med en menyknapp där tidigare undermenyer återfinns. En hel del arbete återstår. Fortfarande krävs dessvärre flera klick för att komma in i forum. Kom gärna med synpunkter till webadmin@seniornet.se. /Gunilla

2017-11-09 kl 04.30: Huvuddelen av arbetet med införandet av SSL är nu genomfört. Det kan dock fortfarande finnas länkar som inte ändrats från http:// till https://. Dessa kommer att rättas vartefter de upptäcks. /Gunilla

2017-10-21 kl 04.30: Vi håller på att införa SSL på SeniorNets webbplats för öka säkerheten. Trafiken mellan webbplatsen och användaren blir då krypterad. Det är en hel del arbete som måste göras innan det fungerar fullt ut. Under tiden kan det bli driftsstörningar. Det kan innebära att du inte kommer in på en sida fast du är inloggad. Google Chrome och Internet Explorer verkar inte automatiskt byta adressen http://seniornet.se till https://seniornet.se. Du kan göra det själv genom att sätta in ett s efter http i adressraden. Då kommer du in i forum även i dessa webbläsare. Webbläsaren Edge verkar göra denna ändring automatiskt. /Gunilla

2017-10-20 kl 8.40. Inloggningsproblemet är löst./Gunilla

2017-10-20 kl 07.40: Sedan igår kväll vid 19-tiden går det inte att logga in med medlemsnummer på seniornet.se. Det beror på en uppdatering som gjorts på det företag som sköter medlemsregistret. Jag har fått besked om att det behövs en anpassning på vår webbplats för att det ska fungera. Hur det ska gå till har jag inte informerats om. Den informationen har gått till mina medarbetare som jag hoppas åtgärdar detta under förmiddagen idag. /Gunilla

2017-09-19 kl 06.15: Det har nu inte kommit några meddelanden om minnesläckage sedan den 14/9 och därmed får nog detta problem anses vara löst./Gunilla

2017-09-15 kl 10.30: Efter ett oerhört intensivt arbete under 12 dygn har vi nu förhoppningsvis löst problemet med minnesläckage, men helt säkra kan vi inte vara förrän vi testat nuvarande inställning under längre tid. Webbplatsen är nu återställd i ursprungsskick. Några tillägg har vi dock beslutat att avstå ifrån i syfte att få ner antal tillägg. De berör inga viktiga funktioner. Orsaken till minnesläckaget lokaliserade vi efter ett flertal olika testningar till forum-tillägget, som sannolikt innehöll en bugg. Lösningen blev att jag fick kontakt med en supportperson för tillägget bbPress – i Indien – som skickade mig en ny kommande version av forumtillägget som ännu inte är publicerat. Jag grönmarkerar inte detta inlägg utan vill avvakta en längre tids uppföljning, troligen hela nästa vecka, innan jag blåser faran över./Gunilla

2017-09-15 kl 05.30: Glädjande nog har det inte kommit några felmeddelanden under natten. Jag har därför aktiverat ytterligare forumtillägg, de som styr Nytt-markeringen, sökfunktionen, textformateringen och forumlistan för att testa även dessa./Gunilla

2017-09-14 kl 15.50: Det har inte kommit några felmeddelanden sedan version 2.6 av bbPress aktiverades. Jag har nu även aktiverat övriga tillägg som inaktiverades igår eftermiddag för att se om den nya bbPress-versionen klarar av att samarbeta med resten av webbplatsens tillägg. Detta test planeras pågå till i morgon bitti. Om det mot förmodan inte kommer några felmeddelanden fram till dess är nästa steg att aktivera de tillägg som gör forumet mer funktionellt, NYTT-märket m.m. /Gunilla

2017-09-14 kl 10.35: Det svar jag fått från bbPress supportforum innehöll inga tips utöver det vi redan har testat. Däremot fick vi möjlighet att installera den kommande versionen 2.6 som ännu inte är publicerad. Det är nu gjort och därför avvaktar vi ytterligare en tid och följer hur det blir med felmeddelanden./Gunilla

2017-09-14 kl 04.45: Under den tid endast forum tillsammans med login-tillägg varit aktiverade har det fortsatt att komma några felmeddelanden vilket tyder på att det finns ett problem i forumtillägget bbPress. Jag har nu skrivit till det internationella supportforumet för bbPress för att efterhöra om det finns något vi kan göra för att eliminera det minnesläckage som bbPress genererar. Under förmiddagen kommer vi att ta ställning till om forumet ska vara aktivt i avvaktan på svar eller om vi åter ska inaktivera det. /Gunilla

2017-09-13 kl 15.45: Vi har nu beslutat att fortsätta detta test tills i morgon bitti, dvs. ha endast forum-tillägget aktiverat. Det vore bra om ni använde forumet flitigt under eftermiddagen och kvällen för det är när det sker aktivitet i forum som felmeddelandena skapas. Efter analys av fel-loggen i morgon bitti tar vi ställning till hur vi går vidare med testningen./Gunilla

2017-09-13 kl 13.00: Jag har nu stängt av alla tillägg som går att stänga av med någorlunda bibehållen webbplats. De enda tillägg som är aktiverade är de som sköter login-funktionen och behövs för att startsidan inte ska bli helt vit samt forum-tillägget. Testa nu gärna och skriva inlägg i forum så att jag får se vad som händer i fel-loggen./Gunilla

2017-09-13 kl 11.00: Aktivering av forum-tillägget har åter börjat ge felmeddelanden. Innan vi överger det helt kommer vi under eftermiddagen idag att stänga av alla övriga tillägg som går att stänga av förutom bbPress som sköter forumet. Då kan vi se om det finns ett problem i själva forummodulen eller om problemet består av en konflikt med övriga tillägg. Denna planerade avstängning kan tillfälligtvis innebära att en del funktioner faller bort på webbplatsen./Gunilla

2017-09-13 kl 06.45: Forum-tillägget bbPress är nu uppdaterat och vi gör ett tredje försök att aktivera det. Använd gärna forum medan det är aktivt. Uppstår det felmeddelanden kommer vi att stänga av detta forum-tillägg och i stället testa ett annat tillägg./Gunilla

2017-09-12 kl 16.00: Under dagen testas de återstående tillägg som vi anser nödvändiga. Några tillägg kommer att avinstalleras. Därefter kommer några tillägg att uppdateras, däribland forumtillägget bbPress. Efter detta – troligen i morgon bitti – kommer vi att göra ytterligare ett försök att aktivera denna forummodul för att se om den fungerar bättre efter uppdateringen. Misslyckas även detta tredje aktiveringsförsök tvingas vi förmodligen överge detta forumtillägg och planerar då att installera ett helt annat forumtillägg som – om det inte innebär minnesläckage – kan testas under förslagsvis en vecka innan beslut tas  om det ska permanentas./Gunilla

2017-09-12 kl 06.15: Sedan forumtillägget stängdes av under gårdagen har den fortsatta testningen gått  utan problem. Vi bör om allt går bra har testat samtliga tillägg om ytterligare ett dygn. Därefter återstår det att göra en del uppdateringar. Kanske kan vi efter detta testa ett annat enkelt forumtillägg och se om det tolereras bättre och om det uppfyller era önskemål. Inför ett sådant test skulle jag vilja veta vilka fem ämnen ni som forumdeltagare prioriterar. Mejla gärna dessa till mig på gunilla.brattberg@varkstaden.se. /Gunilla

2017-09-11 kl 13.55:  Tyvärr visade det sig att forums basmodul bbPress genererade error meddelanden. Vi tvingas därför stänga av den på nytt och gå vidare i testprogrammet tills övriga tillägg är tillfredsställande testade. Därefter får vi ta itu med forum-problemet och fundera över hur det ska lösas på bästa sätt./Gunilla

2017-09-11 kl 08.45: Ännu två timmar efter aktiveringen av bbPress har inga felmeddelanden kommit. Om det fortsätter så planerar jag att efter kl 12 aktivera övriga forumtillägg ett i taget för att se vilket av dessa som är  problematiskt. Det går bra att använda forum i nuvarande skick./Gunilla

2017-09-11 kl 06.45: Då nattens test av backup-tillägget UpDraft Plus gått utan problem gör jag nu ett nytt försök att aktivera basmodulen i forum väl medveten om att den kan komma att inaktiveras ganska snart igen om det resulterar i nya felmeddelanden. Testa gärna att göra inlägg när forum är aktivt./Gunilla

2017-09-10 kl 14.00:  Tillägget Elementor, som styr startsidan, verkar inte innebära några problem. Vi har nu aktiverat även säkerhetstillägget Wordfence och kommer att testa det i första hand till midnatt./Gunilla

2017-09-10 kl 7.00: De senaste dygnets tester har klargjort att det finns ett problem med forumtilläggen. bbPress som är bastillägget i forum är åtminstone delvis skyldigt till minnesläckaget. För att kunna testa övriga tillägg som i nuläget är inaktiverade tvingas vi därför hålla forum stängt tills vidare. Chatten förefaller problemfri och den förblir således öppen. När samtliga tillägg är testade får vi se om det går att hitta ett botemedel på minnesläckaget så att existerande forum går att bevara eller om vi måste överväga alternativa metoder för att skapa ett forum. Tillägget Elementor är åter aktiverat så nu ska startsidan ha återfått sitt ursprungsutseende./Gunilla

2017-09-09 kl 14.25:  Meddelanden om minnesläckage återkom  när forum, chat och ytterligare ett tillägg aktiverades. I syfte att veta vilken funktion som spökar tvingas vi nu igen stänga av forum, men låter chatten tills vidare vara öppen och det andra tillägget som var inaktiverat under natten får förbli aktiverat. Vi planerar att testa detta till i morgon bitti. Om inga meddelanden om minnesläckage då kommit kan vi konstatera att forumet är en problematisk funktion./Gunilla

2017-09-09 kl 10.00: Under natten har det inte kommit några meddelanden om minnesläckage vilket borde innebära att källan till minnesläckaget finns bland de tillägg som inaktiverades igår förmiddag. Vi har nu återaktiverat alla 8 tillägg som har med forum och chat att görasamt tillägget som sköter inloggningen, men lämnar de övriga inaktiverade, för att se om denna åtgärd genererar nya felmeddelanden. Om så inte sker ligger problemet sannolikt inte i forum-/chatfunktionen./Gunilla

2017-09-08 kl 11.15: Vi har nu inaktiverat samtliga tillägg som har med forum och chat att göra. Det innebär att dessa inte är tillgängliga. Avstängningen planeras vara ett dygn. Vi har också inaktiverat samtliga tillägg som installerats eller uppdaterats efter 9/5 då första larmet om minnesläckage uppträdde. Fler och fler funktioner stängs således av i hopp om att hitta vad som åstadkommer minnesläckaget. /Gunilla

2017-09-07 kl 15.00: Orsaken till minnesläckaget på webbplatsen är ännu ej lokaliserat. Vi fortsätter att ha tillägget Elementor avstängd ytterligare ett dygn. Det innebär att strukturen på startsidan ännu inte återfått sin ursprungsform. Dessutom har vi nu stängt av ett backup-tillägg som vi misstänker kan orsaka problem. Vi planerar att under morgondagen stänga av alla tillägg som har med forum och chat att göra. Det innebär att forum och chat inte blir tillgängliga under den tid dessa är avstängda. Förhoppningsvis blir det bara ett dygn./Gunilla

2017-09-06 kl 13.55: Elementor åter avstängd vilket innebär att startsidans struktur är förlorad tills vidare. För övrigt är webbplatsen intakt. Vi misstänker att tillägget Elementor medför problem och vill testa detta fram till i morgon 7/9 genom att avstänga det./Gunilla

2017-09-05 kl 16.00: Startsidan återställd. Gör ny test att stänga av Elementor under natten till den 6/9./Gunilla

2017-09-05 kl 14.20: Vi testar nu att inaktivera tillägget Elementor som styr utseende på startsidan. Strukturen kommer därmed att gå förlorad på startsidan medan testet pågår./Gunilla

2017-09-04 kl 14:00: Planerade driftsstörningar kommer att ske med start vid midnatt mellan 4:e och 5:e september då webbplatsen ska analyseras avseende ett dolt minnesläckage. Detta är en nödvändighet för att webbplatsen ska bli långsiktigt hållbar. Olika WordPresstillägg kommer att inaktiveras vilket kommer att leda till att funktioner tillfälligtvis upphör. Det gäller t.ex. forum och chat vilka inte kommer att kunna nås när testning för dessa moduler pågår. Då det finns en eftersläpning i systemet mellan det att ett minnesfel inträffar och det aviseras i ett felmeddelande bedömer vi att vi behöver ha minst en vecka på oss för dessa testningar. När testningen är klar kommer det att kungöras på denna sida./Gunilla

2017-09-02 kl. 06.30: Stänger tillfälligt av tillägget WP statistics som genererar statistik på webbplatsen som ett led i felsökning av minnesläckage./Gunilla

2017-08-31 kl 18.00: Problemet med inskriven text som blev osynlig har åtminstone för tillfället lösts genom en justering av css-koden i tema Responsive. De problem som fanns i login-rutan, forum och chatten verkar därmed avhjälpta.

2017-08-31 kl 16.45: Det problem som uppstod under gårdagen, dvs. att inskriven text får samma färg som underlaget och därmed inte syns kvarstår. För att logga in gör man som vanligt, dvs. skriver in användarnamn och lösenord. Trots att man inte ser texten så blir den inskriven och det går att logga in. Inloggningen blir ”blind”. Det går även att skriva ämnesrad i forum på detta sätt och hur man gör i chatten står beskrivet i föregående meddelande. Vi fortsätter felsökningen och gör så gott vi kan för att lösa detta problem. Att anlita WordPresskonsulterna för en grundlig genomgång beräknas kosta 20-30 tusen kronor. Vi avvaktar tills vidare med detta.

2017-08-31 kl 04.30: Det föreligger för närvarande problem i forum. När man skriver in rubriken för inlägget syns inte texten om man inte markerar den. Själva inlägget går dock att skriva som tidigare. I chatten går det f.n. inte alls att skriva ett inlägg om man inte först sätter markören över rutan och trycker på shift-tangenten och Enter. Då går det att skriva inlägg som tidigare. Möjligen har detta med uppdatering av tema Responsive att göra. Detta gjordes igår morse. Felsökning pågår. Vi undersöker också möjligheten att anlita WordPresskonsult för en grundlig genomgång – en hälsokontroll – av webbplatsen.

2017-08-05 kl 11.00: Ny är tillägget Elementor vara uppdaterat och det fungerar som det ska./Gunilla

2017-08-04 kl 10.53:  Vi har problem med uppdatering av tillägget Elementor med vilket startsidan på webbplatsen är skapat. Det är inget som i nuläget märks på webbplatsen såvida man inte ska uppdatera innehållet på startsidan. För att lösa detta problem krävs en del experimenterande vilket eventuellt kan komma att yttra sig som störningar i webbplatsens funktion. Hoppas på överseende med detta /Gunilla

2017-08-02 kl 06.50:  Startsidan fungerar nu åter som den ska. FS-data har senaste dygnet haft driftsproblem med många korta avbrott.

2017-08-02. kl 05.30: Efter ett test inför bytet till säker inloggning med SSL går startsidan för närvarande inte att komma åt. 

2017-05-10 kl 12.10 Webbplatsen ska nu åter vara i full funktion.

2017-05-09 kl 16.30 Efter ett dygn med svåra driftsstörningar till följd av en ”databaskrasch” är nu webbplatsen åter uppe. Kungsholmsklubben är tillgänglig, men dessvärre har strukturen på startsidan gått förlorad och måste byggas upp igen. Det kommer att ske under de närmaste dagarna. /Gunilla

2017-04-21 kl 15.30 Klubbsidorna är åter tillgängliga.

2017-04-21 kl 14.30 Av någon outgrundlig anledning går det för närvarande inte att komma in på de flesta klubbsidorna. Webbhotellet FS-data är underrättat och de felsöker problemet./Gunilla

2017-02-08 kl 9.50 Menyproblemet fixat.

2017-02-08 kl 9.30 Vid experiment inför ny startsida på webbplatsen har det tillfälligt blivit något knas med menyn. Jag ska försöka fixa det så snart som möjligt. Webbplatsen fungerar för övrigt. /Gunilla Brattberg