Informationspolicy och riktlinjer

Vår närvaro på nätet ska återspegla hela föreningens framstående verksamhet inom området seniorer och digitalisering. Hela vårt nätverk med ett stort antal klubbar och medlemmar gör att vi bör och kan spela en väsentlig roll i det digitala samhället.

Vår kompetens ska marknadsföras på ett bra sätt och webbplatsen spelar här en viktig roll. Den ska ha ett innehåll som fångar både samhällets och medlemmarnas intressen. Webbplatsen ska utgöra en central mötesplats för föreningens medlemmar.

Webbplatsen ska innehålla korrekt, relevant och tillförlitlig information. Vi ska informera om viktiga händelser och projekt, skapa intresse för vår verksamhet och inge förtroende. Vi ska också skapa förutsättningar för en dialog med omvärlden genom att delta i väl valda sociala medier.

Vi  är skyldiga att följa de lagar och föreskrifter som anger vad som får publiceras på webben samt hur material och information ska presenteras.

Redaktionella riktlinjer

Webbplatsen ska innehålla aktuell information om verksamheten och också förmedla de möjligheter som digitaliseringen medför.

Det ska finnas ett bra basutbud i form av vad som pågår, utbildning och teknisk information, support, diskussionsmöjligheter och social samvaro samt relevanta nyheter inom IT-världen. Visst utbud är enbart tillgängligt för medlemmar.

Styrelsen är ansvarig utgivare och ger långsiktiga övergripande direktiv.

Webbgrupp/webbredaktör kan till sin hjälp ta ideellt engagerade medarbetare. Om arvode skall utbetalas är detta ett styrelsebeslut för respektive enstaka tillfälle.

 

Uppdaterad 2017-08-12
Webbredaktör Birgitta Strinnlund