Föreningsrevisorer

Revisorer 2019:

Auktoriserd revisor: Johanna Hellström, Grant Thornton

Supplenat auktoriserd revisor: Josefin Fors, Grant Thornton

Föreningsrevisor: Jerker Hanson, SeniorNet Södermalm,

Revisorssupplent: Lars Lindstammer, SeniorNet Täby

 

 

Uppdaterad 2019-04-08 BS