Copyright

SeniorNet Sweden        

Det är tillåtet att citera ur texter som finns på denna webbplats om källan tydligt anges (exempelvis genom att ange Källa: https://www.seniornet.se). Vid återgivande av hela texter måste skriftligt medgivande inhämtas från SeniorNet Sweden. Kontakta i sådana fall webbredaktör.

Om inte annat anges är samtliga texter, bilder, sidor och övrigt innehåll av alla slag inom denna webbplats ©Copyright SeniorNet Sweden, i förekommande fall tillsammans med upphovsmannen. Eftertryck och återgivande på varje annat sätt, oavsett medium, år inte tillåtet.

Enskilda bidragsgivare ansvarar helt och fullt själva för att de förfogar över alla behövliga rättigheter till insända eller uppladdade texter, bilder och annat material som de använder vid sin medverkan inom SeniorNet Sweden.  Här gäller samma upphovsrättsliga regler som  i övriga samhället – numera även utan att ©Copyright behöver anges av upphovsmannen. Det har lett till att man på sina håll sätter osynliga ”märken” på till exempel bilder och grafik för att kunna spåra olagliga kopior.

Dock finns många webbplatser  som tillhandahåller fritt delat material av olika art, även bild, text, video eller annat skapat material. Där kan du använda allt som ligger upplagt fritt som du vill, men (beroende på vad det är du hämtat) du bör ange var du hämtat det lånade. Mycket av internets ursprungliga tankar ligger i att vi delar med oss av kunskap, tankar och kreativt material. Det handlar om gemenskap och att ta tillvara de idéerna.

Du är mycket välkommen att bidra med material till SeniorNet Swedens webbsidor, men gör det med eget material eller med fritt material – ange i så fall var du hämtat det fria materialet.

Uppdaterad 2017-07-15/BS