Valberedningen

Valberedningen 2021

Välkommen att kontakta oss, Du som är intresserad av att göra en insats för SeniorNet Sweden.

Lennart Gunnarson, SeniorNet Örebro, lennart.gunnarson@gmail.com

Angela Berglund, SeniorNet Nacka

Mona Eklöf, SeniorNet Göteborg


Valberedningen 2020

Välkommen att kontakta oss, Du som är intresserad av att göra en insats för SeniorNet Sweden.

Lennart Gunnarson, SeniorNet Örebro, lennart.gunnarson@gmail.com

Solvig Grönstedt, SeniorNet Kungsholmen

Mona Eklöf, SeniorNet Göteborg (ny)

Valberedningen 2019

Lennart Gunnarson, SeniorNet Örebro, lennart.gunnarson@gmail.com

Solvig Grönstedt, SeniorNet Kungsholmen

Ingrid Lindberg, SeniorNet Malmö (ny)

Dan Östergaard, SeniorNet Malmö (ny)

 

Valberedningen 2018


Ny i valberedningen  från 18 april 2018 är Solvig Grönstedt,

Solvig Grönstedt, f d styrelseledamot i SeniorNet Sweden.

Styrelse­ledamot samt handledare och kursledare. SeiorNet Kungsholmen.

 

 

 

Från vänster:


Valberedningen 2016

Valberedningen16

Sittande från vänster:

 

Uppdaterat i april 2019