Valberedningen

Valberedningen 2020

Välkommen att kontakta oss, Du som är intresserad av att göra en insats för SeniorNet Sweden.

Lennart Gunnarson, SeniorNet Örebro, lennart.gunnarson@gmail.com

Solvig Grönstedt, SeniorNet Kungsholmen

Mona Eklöf, SeniorNet Göteborg (ny)

Valberedningen 2019

Lennart Gunnarson, SeniorNet Örebro, lennart.gunnarson@gmail.com

Solvig Grönstedt, SeniorNet Kungsholmen

Ingrid Lindberg, SeniorNet Malmö (ny)

Dan Östergaard, SeniorNet Malmö (ny)

 

Valberedningen 2018


Ny i valberedningen  från 18 april 2018 är Solvig Grönstedt,

Solvig Grönstedt, f d styrelseledamot i SeniorNet Sweden.

Styrelse­ledamot samt handledare och kursledare. SeiorNet Kungsholmen.

 

 

 

Från vänster:


Valberedningen 2016

Valberedningen16

Sittande från vänster:

 

Uppdaterat i april 2019