Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 250 kr per år (kalenderår).
Betala först när du erhållit fakturan. Den sänds omgående när e-post valts som faktureringsmetod, annars som vanlig post.
Medlemskort och min profil visas hur länge ditt medlemskap är giltigt.

Betalning av medlemsavgift från Sverige

Referens-/OCR-nummer måste anges vid bankgirobetalning för att betalningen ska kunna bokföras på rätt person.
Numret består enbart av siffror omgivna av #-tecken och finns längst ned till vänster på betalningsavin.

Medlemsavgiften betalas:

  • i första hand till bankgiro 5205-3782 med angivande av referens-/OCR-nummer;
  • i andra hand, när OCR-numret saknas, till plusgiro 436 04 03-2 med angivande av medlemsnummer

När du betalar till bankgirot får bara referens-/OCR-numret anges i därför avsett fält, ingen annan text.

Här finns instruktioner för betalning till bank- och plusgiro. Vi föredrar att du betalar till bankgirot.

Betalning av medlemsavgift från utlandet

  • Om du har konto i en svensk bank betalar du enligt ovanstående.
  • Från ett konto i en utländsk bank betalar du till Plusgiro 436 04 03-2,
    Iban-nr SE34 9500 0099 6026 4360 4032, Bic-kod NDEASESS.
    Iban-numret skrivs elektroniskt i en följd utan mellanslag, vid handskrift anges mellanslagen.

Välj fakturering via epost

Välj gärna fakturering via epost på Min profil. För miljöns skull. Du måste då ha gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader för att läsa fakturan som är i pdf-format, och en skrivare om du vill skriva ut den. Medlemskortet kan också fås på annat sätt än utskrift.

Kurser och andra evenemang

Kurser och aktiviteter som anordnas av en klubb betalas till klubbens konto. Se vidare.

 

Uppdaterat i juni 2018 av Kansliet