Digital fotografering

En digitalkamera är en kamera där bilden exponeras på en digital bildsensor i stället för på en fotografisk film. Bilderna lagras sedan temporärt på ett elektroniskt minneskort i kameran. Vanligen har digitalkameran en inbyggd skärm som visar bilden omedelbart efter exponering.

Idag har de flesta tillgång till en digital kamera antingen som bara en kamera eller som en kamera inbyggd i en telefon eller surfplatta. Man kan ta tusentals bilder under en semester, och kanske hundratals under en söndagsutflykt. Detta skall jämföras med den analoga tiden då man vanligen hade maximalt 36 bilder på en film i kameran och måste framkalla filmen innan man fick se resultatet.  Med den nya tekniken kan man se sin bild direkt efter fotograferingen och därmed avgöra om den behöver  göras om eller ej. Fotografering tenderar att bli en hobby för alla.