Etiska riktlinjer och nätetikett

SNSLogga300ggr75

Alla vi som publicerar på SeniorNet Swedens webbplats har ett ansvar för att uppträda så att vår förening uppfattas som ledande inom området seniorer i det digitala samhället.

Följ lagar och förordningar

Alla aktiva på vår webbplats ska följa Sveriges lagar och förordningar. Innehållet på webbplatsen, meddelanden, inlägg i diskussionsgrupper och chatt ska följa svensk lag. Brott och missbruk mot detta kan – förutom avstängning – innebära straff och skadeståndsskyldighet. Med meddelanden avses samma begrepp som i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor, det vill säga: text, bild, ljud eller information i övrig.

Exempel på lagstiftning :

 • Personuppgiftslagen (PUL)
  Information om personuppgiftslagen, hur den tillämpas och rättigheter med avseende på den personliga integriteten finns på bland annat på Datainspektionens webbplats.
 • Diskrimineringslagen
  Vi får inte diskriminera (missgynna eller kränka) någon på grund av: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Källa: DO, Vad är diskriminering?
 • Språklagen
  Vi ska skriva våra texter med ett språk som är vårdat, enkelt och begripligt.
 • Upphovsrättslagen.
  Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det är: skönlitteratur eller beskrivande framställning i skrift eller tal, datorprogram, musikaliskt eller sceniskt verk, film, foto med mera.

Riktlinjer, etik och moral

 • Vi får inte uppmana till brott eller sprida någon annans uppmaning till brott.
 • Vi får inte sprida pornografiska bilder eller bilder som skildrar grovt våld, tvång eller råhet, inte göra eller sprida uttalanden som är stötande eller ärekränkande
 • Medlemsregistret får inte utnyttjas för egen eller andras kommersiella verksamhet.

Vi bör dessutom ta särskild hänsyn till att SeniorNet Sweden är en mötesplats för alla seniorer oavsett tidigare erfarenhet av elektroniska media. Var därför särskilt noggrann med att uttrycka dig så att det inte kan uppfattas som kritik av någon person.

Upptäcker du något som klart bryter mot ovanstående regler bör du meddela det till vårt kansli: kansli@seniornet.se.

Skydda ditt lösenord

Ditt medlemsnummer och lösenord får endast användas av dig personligen. Du ansvarar för allt som publiceras eller på annat sätt utförs med hjälp av dessa uppgifter. Håll därför lösenordet hemligt på lämpligt sätt och låna inte ut det. Ingen annan ska kunna skriva inlägg i ditt namn.

Umgängesregler på nätet – nätetikett

Nätetikett är en slags praxis för att underlätta vårt umgänge på internet. Här finns en sammanställning av de vanligaste reglerna för e-post, webb och sociala medier.

 • Tänk efter innan du gör inlägg.
 • Undvik personangrepp, var saklig, behåll lugnet och använd gärna smileys
 • Dela upp långa texter
 • Skriv tydliga ämnesrubriker
 • Undvik versaler, som kan uppfattas som att du skriker
 • Kontrollera först tidigare ställda frågor och svar, exempelvis i en FAQ
 • Skicka inte privata meddelanden till e-postlistor
 • Bifoga inte för tunga filer
 • Släng kedjebrev i papperskorgen

Källa: iiS, Etik och nätetikett 

 

På internet uttrycker vi oss utan att vi ser de personer vi riktar oss till. Att vi inte ser kroppsspråk och minspel eller hör röstlägen gör att risken för missuppfattningar är stor.

Några tips från Datainspektionen

Säg aldrig något på nätet som du inte skulle säga ansikte mot ansikte till personen du ”pratar” med eller om.

Skicka eller publicera inte bilder eller texter om du är osäker på vad berörd person tycker om det. Något som verkar roligt för dig kan kännas elakt för någon annan. Fråga personen om lov om du är osäker.

Det kan vara svårt att få bort en text eller en bild från nätet. Även om du tar bort det du har publicerat finns det alltid en risk att det redan har spridits. Tänk därför efter noga innan du publicerar bilder och texter på internet.

Uppdaterat 2017-08-26/BS