Mallar och blanketter

Ekonomi | Inloggning | Handledarmaterial | StödpersonKlubbstadgar | Mallar | Marknadsföring | Medlemssystem/arcMember | TechSoup | WordPress

 1. Hämta mallen kvitto och spara den som ett Word-dokument. Eventuellt sparas mallen (utan att öppnas) direkt i mappen Hämtade filer. Kvittomallen kan också öppnas med OpenOffice eller LibreOffice.
 2. Mall för utgiftsrapport. Öppna mallen och spara den. Förmodligen sparas den direkt utan att öppnas i mappen Hämtade filer.
  Ersätt kontonumren längst ned på sidan med klubbens vanligast förekommande kontonummer. Spara mallen därefter så den är tillgänglig för klubbens styrelsemedlemmar.
  Vid användande av mallen i datorn ska sista utläggsdatum fyllas i för att alla kolumner automatiskt ska få rätt datum.
 3. Mall för styrelseprotokoll.
  Radera befintlig logotyp och ersätt den med klubbens egen.
  Sida 2 och framåt har huvudtext med sidnummer och datum/tid för när dokumentet senast sparades. Huvudtexten visas med rätt datum vid granskning/utskrift efter att dokumentet har sparats. Huvudtexten behöver inte ändras.
  Sida 2 och framåt har en fottext som bör ersättas med klubbens egen.
  En ny numrerad punkt skapas med Enter. Ny rad skapas med Shift+Enter. Ny sida skapas med Ctrl+Enter.